10 Ağustos Çarsamba

İnşaat Ruhsatı İşlemleri

Genel

 • Dilekçe (Belediye Başkanlığına Hitaben)
 • Tapu (Aslı)
 • İmar Durumu
 • İZSU Kanal Katılım Belgesi
 • Aplikasyon Krokisi
 • Yol/Kanal Kotu Tutanağı
 • Numarataj Belgesi
 • Yapı Müteahhit Taahhütnamesi
 • Yapı Müteahhidi Ticaret Odası Kaydı
 • Yapı Müteahhidi Vergi Levhası
 • Yapı Müteahhidi İmza Sirküsü
 • Yapı Sahibi ile Yapı Müteahhidi Arasındaki Sözleşme
 • Yapı Sahibi Nüfus Fotokopisi

Projeler

 • Mimari Proje (6 Adet)
 • Betonarme Proje (5 Adet)
 • Betonarme Hesap (2 Adet)
 • Elektrik Projesi (5 Adet)
 • Sıhhi Tesisat Projesi (5 Adet)
 • Isı Yalıtım Hesabı (5 Adet)
 • Isı Yalıtım Projesi (5 Adet)
 • Kalorifer (Varsa) Projesi ve Hesabı (5 Adet)
 • Asansör (Varsa) Projesi ve Hesabı (5 Adet)
 • Zemin Etüt Raporu (2 Adet)
 • Yapı Aplikasyon Projesi (5 Adet)

Yapı Denetim Evrakları

 • Yapıya İlişkin Bilgi Formu
 • Taahhütname
 • Yapı Denetim Hizmet Sözleşmesi
 • Proje Kontrol Formları
 • Yapı Denetim Kuruluşu İzin Belgesi (Noter Tasdikli)
 • Yapının Denetimini Üstlenmiş Denetçi ve Kontrol Elemanı İkametgahları, İmza Sirküleri
 • Fenni Mesul Evrakları (Yapı Denetimsizse) (4 adet)

Şantiye Şefinden İstenen Evraklar

 • Şantiye Şefi Hizmet Sözleşmesi
 • İkametgah
 • Taahhütname
 • Diploma Fotokopisi