17 Ocak Perşembe

Kesin Kayıtlar Başlamıştır

Küçük Menderes nehri üzerinde yapılan Beydağ Barajı ile İlçemizin verimli arazilerinin büyük bir kısmı baraj suları altında kalmıştır. Halkımız konut ihtiyacını gidermek için inşaatını kendi imkânlarıyla yaptığı binaları kullanmaktadır.
Atıl durumdaki Eti Bakır Lojmanlarının bulunduğu alana toplu konut yapma fikrini veren Belediyemiz öncülüğünde başlatılan çalışmalar kapsamında; Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı İstanbul Toplu Konut Projeleri ve Araştırma Dairesi Başkanlığı ile işbirliği içerisinde toplu konutlardan yararlanmak üzere Belediyemize yapılan başvuruların sayısı 371’e ulaşmıştır. 22 kişi alt gelirliye hitap eden konut tipi (2+1 konut tipi), 349 kişi de sosyal konut tipi (3+1 konut tipi) için başvuru yapmıştır. Belediyemizce konut üretimi için uygun görülen; 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’mızın 30 L-IV-a No’lu İmar Paftası’nda kalan mülkiyeti Maliye Hazinesi’ne ait atıl durumdaki Eti Bakır Lojmanlarının bulunduğu 977-979-980-981-982-983-984 ve 985 No’lu Parseller üzerine inşa edilmesi düşünülen toplu konutların imar planları için Belediyemizce etüt çalışmaları yapılmıştır. Toplu konutların yanı sıra sosyal donatı alanlarının yapılması da planlanmıştır.
Hem İlçemizdeki konut talebinin karşılanması, hem de halkımızın daha iyi yaşam alanlarında yaşamalarının sağlanması için Belediyemiz öncülüğünde yürütülen çalışmalar da sonuca ulaşmış olup kesin başvurular Beydağ Kaymakamlığı tarafından alınacaktır. Tüm halkımıza duyurulur.

image description

Yorum Yapmaya Ne Dersiniz ?

Yoruma kapalı.