19 Haziran Çarsamba

Etik Komisyonu

Etik Komisyon Faaliyetleri

 T.C.
BEYDAĞ  BELEDİYE BAŞKANLIĞI
ETİK KOMİSYONU

            13 Nisan 2005 tarih ve 25785 sayılı resmi gazete ile Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları hakkındaki yönetmelik gereği;

            Kurum ve kuruluşlarda etnik kültürü yerleştirmek ve geliştirmek ,personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak  tavsiyelerde ve yönlendirmelerde bulunmak ve etik uygulamaları değerlendirmek üzere kurum ve kuruluşun üst yöneticisi tarafından kurum içinden en az üç kişilik etik komisyonu oluştururlar denildiğinden;

            Belediyemizde Etik Komisyonu 27.05.2015 tarihinde oluşturulmuş olup komisyon üye bilgileri aşağıda mevcuttur.

 

KOMİSYON ÜYELERİ

Komisyon Üyesi          : Feridun YILMAZLAR / Belediye Başkanı
Komisyon Üyesi          : Ömer KAHRAMAN  Yazı İşleri Müdür V.
Komisyon Üyesi          : Ahmet ÇİLENGER Mali Hizmetler Müdür V.

 

MEVZUAT

  • Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişim Yapılması Hakkındaki Kanun (5176 Sayılı Kanun )
  • Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Esasları Hakkındaki Yönetmelik

 

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK SÖZLEŞMESİ

            Kamu Hizmetinin her türlü özel çıkarın üzerinde olduğu ve kamu görevlisinin halkın hizmetinde bulunduğu bilinç ve anlayışla;

  • Halkın günlük yaşamını kolaylaştırmak,ihtiyaçlarını en etkin ,hızlı ve verimli bir biçimde karşılamak ,hizmet kalitesini yükseltmek ve toplumun memnuniyetini arttırmak için çalışmayı;
  • Görevimi insan haklarına saygı, saydamlık, katılımcılık, dürüstlük, hesap verebilirlik, kamu yararını gözetme ve hukukun üstünlüğü doğrultusunda yerine getirmeyi,
  • Din,Dil,Felsefi inanç,siyasi düşünce,ırk,yaş,bedensel engelli ve cinsiyet ayrımı yapmadan,fırsat eşitliğini engelleyici davranış ve uygulamalara meydan vermeden tarafsızlık içerisinde hizmet gereklerine uygun davranmayı,
  • Görevimi görev ile ilişkisi bulunan hiçbir gerçek veya tüzel kişiden hediye almadan maddi ve manevi fayda ve bu nitelikte herhangi bir çıkar sağlamadan herhangi bir özel menfaat beklentisi içerisinde olmadan yerine getirmeyi;
  • Kamu Malları ve kaynaklarını kamusal amaçlar ve hizmet gerekleri dışında kullanmamayı ve kullandırmamayı bu mal ve kaynakları israf etmemeyi ,
  • Kişilerin dilekçe bilgi edinme şikayet ve dava açma haklarına saygılı davranmayı hizmetten yararlananlara çalışma arkadaşlarıma ve diğer muhatablarıma karşı ilgili nazik ölçülü ve saygılı hareket etmeyi,
  • Kamu görevlileri etik kurulunca hazırlanan yönetmelikler ile belirlenen etik davranış ilke ve değerlerine bağlı olarak görev yapmayı ve hizmet sunmayı taahhüt ederim.

 

FAALİYETLER

            Belediyemizde etik komisyon oluşturulmuş olup kurumumuz internet sitesi giriş sayfasında etik komisyonumuza verilmiş ve etik ile ilgili faaliyetlerimizi tanıcı bir bölüm oluşturulmuştur.

            Belediyemiz personeline yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlenmiş, etik konulu slayt izletilmiş ve etik kültürü ve etik davranışları konusunda egitim verilmiştir.

 

İLETİŞİM
Beydağ Belediye Başkanlığı Etik Komisyonu iletişim bilgileri
0232 5926005