19 Haziran Çarsamba

Ekonomi

Beydağlı halkın büyük bir bölümü tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlamaktadır.
Bölge toprağı çok verimli olmasından ve iklim koşullarının da uygunluğu nedeniyle
aynı topraktan bir yılda iki – üç ürün elde edilebilmektedir. Hayvancılık ise
daha çok ovada ve merkezde büyükbaş hayvancılık başta olmak üzere, küçükbaş
hayvanda beslenmektedir. Tarım ve hayvancılıkta aile ziraatı özelliği göze çarpar.
Ziraatta modern aletler kullanılır. Birçok yöreye göre gerek tarımda gerekse
hayvancılıkta daha bilinçli çalışma yapılır.

Tarımsal ekonomide en önemli yeri kestane, incir ve zeytin almaktadır.
İlçemizde yıllık 2500 ton kestane, 1500 ton incir,750 ton zeytinyağı üretilmektedir.
Ayrıca Halıköy’ün Ovacık yaylasında 1000 tona yakın barbunya yetiştirilmektedir.
Hayvancılığın hızla geliştiği ilçemizde, ovamızın büyük bir bölümü hayvan
yemi olarak kullanılan silajlık mısır ekilidir. Bunu yanında meşhur patatesimiz,
karpuz, domates ve biberimizde çiftçimizin önemli gelir kaynaklarıdır.

Son 10 yıldır hayvancılık halkımızın en önemli gelir kaynağı durumundadır.
Özellikle büyükbaş hayvancılık modern tesisleriyle her geçen gün gelişerek,
büyümektedir. Günlük ortalama 50 ton civarında süt toplanarak mandıralara satılır.

Sanayisinde en önemli yeri zincir fabrikaları alır. Bu fabrikalarımızda hayvan
besi zinciri, kar zinciri ve çivi üretilir. Yaklaşık 200 kişiye istihdam sağlayan bu tesislerin
ilçemize önemli ekonomik katkı sağlar.

Bir zamanlar maden kasabası olan ilçemiz, Etibank Halıköy maden işletmesinin 1994 yılında kapatılmasıyla, ilçemiz ekonomisi kötü yönde etkilenmiştir. 2007 yılında
özelleştirilen tesislerde antimuan madeni çıkartılmakta ve 50 kişiye istihdam sağlamaktadır.

Küçük el sanatları da oldukça gelişmiş, marangozluk, terzilik, ayakkabı imalatı, demir doğramacılığı ve çilingirlik başta gelmektedir.

Çok çalışkan olan Beydağlı kadınlar, tarım ve hayvancılığın dışında kalan zamanlarda iğne oyası ile dantel işl eyerek ev ekonomisine katkıda bulunmaktadırlar.

Başında pırlanta cevizli dağları
Önünde akar Menderes ayağı

Bir baştan bir başa bağı bahçesi
İnan ki cennetten güzelsin Beydağ’ı